Dan općine – općina Cerna

Vatromet povodom Dana općine Cerna