Dan općine – općina Konjšćina

Vatromet povodom Dana općine Konjšćina