Dan općine – općina Sveti Ivan Žabno

Vatromet povodom dana općine u Svetom Ivan Žabnu.