Manifestacija “Sajam pri starom gradu” – općina Konjšćina

Priprema za vatromet povodm Manifestacije “Sajam pri starom gradu” u općini Konjšćina